Adviseurs PWQ Stichting

Naast het Bestuur is er ook een kring van adviseurs actief bij de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de voorzitter van de PWQ en deze adviseurs rond specifieke onderwerpen als participaties bij tentoonstellingen, aan/verkoop van objecten, restauraties en onderzoek.

Tonko Grever


Tonko Grever is toegetreden als adviseur van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting.

Hij heeft in de afgelopen jaren als directeur van de Stichting Van Loon het museum tot grote hoogte op weten te stuwen, van circa 10.000 bezoekers in de jaren negentig tot bijna 100.000 nu. Naast oog voor promotie hecht hij vooral ook belang aan behoud en fondsenwerving.

Thans is hij als cultureel ondernemer onder meer voorzitter van de Amsterdamse Musea, adviseur bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed en kwartiermaker van het nieuwe Luther Museum in de Wittenberg in Amsterdam.

Marc Menon


Marc Menon adviseert de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting in eventueel voorkomende juridische kwesties. 

Marc is advocaat (bedrijfsovernames, financiering en zekerheden) te Amsterdam en raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en bij de Landelijke Handelskamer Hoven.

Daarnaast is hij onder meer actief als lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van een schoolbestuur met 20 scholen in het primair openbaar onderwijs in Amsterdam, voorzitter van een Amsterdamse natuurbeschermingsorganisatie, adviseur van een stichting die beoogt jongeren met een chronische ziekte gecontroleerd hun grenzen te laten verleggen door het organiseren van sportevenementen, en taalcoach.

Ingegeven door de wens om meer en breder cultureel en maatschappelijk actief te zijn, hoefde hij niet lang na te denken toen het adviseurschap van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting op zijn weg kwam. Als adviseur van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting hoopt Marc in samenwerking met het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden en tentoonstellen van cultuur-historisch erfgoed.