Bestuur


Taak- en doelstellingen

Stichting PWQ beheert het cultureel erfgoed van de families Van de Poll, Wolters en Quina: 17e - 19e eeuwse portretten, een zilver verzameling en curiosa.

Het beheer van deze collecties omvat:

1. Het in stand houden en archiveren van het bezit.
2. Historisch en technisch onderzoek.
3. Openbaarmaking zoals tentoonstelling, bruikleen, publicaties en presentatie op onze website.

De geldmiddelen  van de Stichting worden aangewend voor bovengenoemde en, waar mogelijk, charitatieve doelstellingen.

De samenstelling van het bestuur van onze Stichting ligt vast in de statuten. Bestuursleden: Mw M van de Poll-Elion (voorzitter/beheerder), Jhr W-E J M van de Poll (secretaris), Jkvr M M F van de Poll, Jhr T H van de Poll, Jhr W F-J van de Poll, Jhr W J J M van de Poll, Mw drs S E van Haaren.

Overlijden voorzitter PWQ Stichting


Op zondag 27 februari is onze voorzitter, mevr Marianne van de Poll - Elion, overleden. Zie de bekendmaking bij het onderdeel Nieuws.

Tot de aanstaande speciale PWQ bestuursvergadering zal Jhr W-E J M van de Poll, naast zijn huidige functie van Secretaris, waarnemend voorzitter zijn van de Stichting. Tijdens deze speciale vergadering zal over de nieuwe bestuurssamenstelling worden besloten.

Bestuur PWQ Stichting


(vlnr, zittend): 
Jkvr M M F van de Poll
Jhr W J J M van de Poll
Mw M van de Poll-Elion  † 27 januari 2019
Mw S E van Haaren

(vlnr, staand):
Jhr W-E J M van de Poll (waarnemend voorzitter, secretaris)
Jhr Th H van de Poll
Jhr W F-J van de Poll

Mw M van de Poll-Elion
Voorzitter/beheerder

Marianne

Derde voorzitter van de in 1935 opgerichte Van de Poll-Wolters-Quina Stichting. Sinds 1992 voorzitter, opvolger van echtgenoot Jhr Drs Abraham Nicolaas Jan van de Poll. Werkzaam geweest als zelfstandig organisatie adviseur. Van belang is het cultureel erfgoed van PWQ, met ANBI status, maatschappelijk toegankelijk te maken.


† 27 januari 2019

Jhr W-E J M van de Poll
Secretaris - Waarnemend Voorzitter/Beheerder

Wouter-Evert

Sinds begin jaren 80 actief in de Stichting. In eerste instantie als rechterhand van zijn vader en voorzitter Abraham Nicolaas Jan van de Poll. Later officieel als secretaris. "Het behouden en overdragen van het cultureel erfgoed van de familie van de Poll zie ik als een eervolle en belangrijke taak". Naast zijn activiteiten voor de Stichting heeft Wouter-Evert een internationaal leidinggevende positie binnen een groot Amerikaans telecom bedrijf.

Jhr W J J M van de Poll
Bestuurslid

Willem sr

Als bestuurslid van de Stichting heb ik het devies van de Stichting "Bewaren is Behouden" vanaf 1980 mogen bewaken. De collectie van de PWQ Stichting is nu cultureel erfgoed en toegankelijk. Na mijn studie Fysische Techniek ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de automatisering vanaf 1968. Ik vervulde verschillende functies bij IBM. Ik ben getrouwd met Mariette Sutorius, heb 3 kinderen en 7 kleinkinderen.

Jkvr M M F van de Poll
Bestuurslid

Mechteld

Dat PWQ een familie stichting is mag duidelijk zijn. Als dochter van Jhr A.N.J. van de Poll is de stichting dan ook altijd onderdeel van mijn leven geweest. Sinds 2016 ben ik actief als bestuurslid. Het bezit van de stichting is bijzonder mooi en verdient het om getoond te worden. Met een achtergrond in sales en marketing draag ik daar graag aan bij. In het dagelijks leven ben ik sales manager bij Aldipress

Mw drs S E van Haaren
Bestuurslid

Saskia

De eerste contacten met de familie Van de Poll dateren uit de jaren '90. In 1997 verscheen een publicatie van mijn hand 'Een regentengeslacht in beeld. Geschiedenis en collectie van de familie Van de Poll'. Vervolgens stelde ik twee tentoonstellingen samen over de kunstcollectie van de familie, in het Stadsmuseum Woerden (1997) en Museum Willet Holthuysen in Amsterdam (2002). Vanaf 2013 ben ik bestuurslid van de Van de Poll-Wolters-Quinastichting. Ik heb de familie en de stichting altijd een warm hart toegedragen; dergelijke particuliere kunstcollecties van hoog niveau met zeer betrokken familieleden zijn zeldzaam. Ik draag er graag aan bij om de collectie op diverse manieren voor een breed publiek te ontsluiten.

Na mijn studie kunstgeschiedenis en archeologie ben ik altijd werkzaam geweest in de culturele sector, waarvan ruim 20 jaar in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Ik heb leidinggevende functies gehad op het gebied van educatie, onderzoek en tentoonstellingen en was tevens lid van het managementteam. Sinds kort heb ik de overstap gemaakt naar Amsterdam waar ik als projectleider tentoonstellingen en herinrichting verbonden ben aan het Allard Piersonmuseum, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam.

Jhr W F-J van de Poll
Bestuurslid

Willem jr

Al lang intrigeert mij de geschiedenis van de familie Van de Poll. Na mijn studie economie (1996) 8 jaar als accountant gewerkt bij Andersen/Deloitte. Na diverse financėle functies bij KPN ben ik in 2010 overgestapt naar een Europese vastgoedinvesteringsmaatschappij (Redevco), waar ik werk als Senior Financial Group Controller. Samen met Margrethe Kobes 2 kinderen, Caroline (2014) en Sebastiaan (2016). 

Jhr T H van de Poll
Bestuurslid

Theo

Na een studie Werktuigbouwkunde sinds 1990 werkzaam bij Unilever R&D en in de huidige rol van R&D Director bij de Foods divisie. Getrouwd met Lorella Martina (Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog) met twee kinderen, Floris (1999) en Nova (2004). Zoon van Godfried Cornelis (Frits) en Marianne Louise Brunsting. Kleinzoon van Hendrik Willem, oud bestuurslid van de PWQ Stichting.