ANBI


Naam: Van de Poll-Wolters-Quina Stichting
Fiscaal nr: 
8031.84.037
Bank: 
NL07 INGB 0660 869527
Contact: 
info@PWQ.nl
KVK: 
41178430

Bestuur

Jhr W-E J M van de Poll (voorzitter/beheerder)
Jkvr M M F van de Poll (secretaris)
Jhr Th H van de Poll
Jhr W F-J van de Poll
Jhr W J J M van de Poll
Mw drs S E van Haaren
Jhr S J J van de Poll


Beloningsbeleid: geen honorering bestuursleden


Taken- en doelstellingen

Stichting PWQ beheert cultureel erfgoed van de families Van de Poll, Wolters en Quina: 17e - 19e eeuwse portretten, een zilver verzameling en curiosa. Het beheer van deze collecties omvat:  1. het in stand houden en archiveren van het bezit, 2. historisch en technisch onderzoek, en 3. openbaarmaking zoals tentoonstelling, bruikleen, publicaties en presentatie op onze website. De geldmiddelen  van de Stichting worden aangewend voor bovengenoemde en, waar mogelijk, charitatieve doelstellingen.

Beleids- en Activiteitenplan 2022


Beleidsplan:

- Beheer en onderhoud van cultureel erfgoed van de Familie van de Poll.
- Zichtbaar en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed voor familie, breder publiek en de museale wereld.
- Actief zoeken naar mogelijkheden (delen van) het bezit (permanent) tentoon te stellen.
- Het doen/laten doen van cultuurhistorisch onderzoek.

Activiteitenplan:

- Website onderhoud en update.
- Opstellen marketing plan.
- Beleidsplan langdurig bruikleen en update bruikleen overeenkomsten.
- Actief meewerken aan tentoonstellingen in Amsterdam Museum en Hermitage Amsterdam middels meerdere bruiklenen.
- Verdere inventarisatie en registratie van niet geregistreerde objecten collectie.

Financieel Jaaroverzicht:

- Nog niet beschikbaar.

Beleids- en Activiteitenplan 2021


Beleidsplan:

- Beheer en onderhoud van cultureel erfgoed van de Familie van de Poll.
- Zichtbaar en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed voor familie, breder publiek en de museale wereld.
- Actief zoeken naar mogelijkheden (delen van) het bezit (permanent) tentoon te stellen.
- Het doen/laten doen van cultuurhistorisch onderzoek.

Activiteitenplan:

- Website onderhoud en update.
- Opstellen marketing plan.
- Beleidsplan langdurig bruikleen en update bruikleen overeenkomsten.
- Actief meewerken aan tentoonstellingen in Amsterdam Museum en Hermitage Amsterdam middels meerdere bruiklenen.
- Verdere inventarisatie en registratie van niet geregistreerde objecten collectie.

Financieel Jaaroverzicht:

Jaaroverzicht 2021.

Beleids- en Activiteitenplan 2020


Beleidsplan:

- Beheer en onderhoud van cultureel erfgoed van de Familie van de Poll.
- Zichtbaar en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed voor familie, breder publiek en de museale wereld.
- Actief zoeken naar mogelijkheden (delen van) het bezit tentoon te stellen.
- Het doen/laten doen van cultuurhistorisch onderzoek.

Activiteitenplan:

- Website onderhoud en update.
- Beleidsplan langdurig bruikleen en update bruikleen overeenkomsten.
- Actief meewerken aan tentoonstellingen in Amsterdam Museum en Hermitage Amsterdam middels meerdere bruiklenen.
- Opstellen financieel toekomst plan.
- Digitale catalogisering ‘varia objecten’.
- Verdere inventarisatie en registratie van niet geregistreerde objecten collectie.

Financieel Jaaroverzicht:

- Jaaroverzicht 2020.

Beleids- en Activiteitenplan 2019


Beleidsplan:

- Beheer en onderhoud van cultureel erfgoed van de Familie van de Poll
- Zichtbaar en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed voor familie, breder publiek en de museale wereld
- Actief zoeken naar mogelijkheden (delen van) het bezit tentoon te stellen
- Het doen/laten doen van cultuurhistorisch onderzoek

Activiteitenplan:

- Website onderhoud en update
- Beleidsplan langdurig bruikleen en update bruikleen overeenkomsten
- Opstellen marketing plan
- Opstellen financieel toekomst plan
- Verdere digitalisering bezit Stichting
- Verdere inventarisatie en registratie van niet geregistreerde objecten collectie

Beleids- en activiteitenplan 2018


Beleids plan:

- Beheer en onderhoud van cultureel erfgoed.
- Zichtbaar en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed voor familie en breder publiek.
- Het doen/laten doen van cultuurhistorisch onderzoek.

Acitiviteiten plan:

- Website.
- Beleidsplan langdurig bruikleen.
- Financieel plan PWQ Digitale archivering.
- Depot: nummering schilderijen en schilderij rekken en digitale archivering.
- Inventariseren/registreren van niet geregistreerde objecten collectie.

Beleidsplan 2017


De Stichting besteedt al geruime tijd veel aandacht aan een verbeterd systeem van opslag, archivering en presentatie. Hieraan werd met steun van het Prins Bernhard Cultuur-Fonds, mede namens het KorintiŽrs Fonds, onder meer nauw samengewerkt met het RKD en Prof dr R.E.O. Ekkart en drs C. van den Donk-Schweigman (Internetproject Cultureel Erfgoed). Dit project werd in 2015 afgerond met de publicatie van de Catalogus van het portrettenbezit, 'Kijk op de Portretten, Portretten van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting' en met een door Ekkart & Van den Donk gepubliceerd boek over de verzameling. Dit boek, 'Van Bol tot Veth: de portretverzamelingen van de families Van de Poll, Wolters en Quina', werd in oktober 2015 gepresenteerd bij de opening van de door de Stichting en het Museum van Loon ingerichte tentoonstelling over dit onderwerp in het Museum Van Loon in Amsterdam.

Het bovengenoemde project heeft ook het overzicht over de staat van de portretten sterk verbeterd, zů dat nu gewerkt kan worden met een systematisch restauratieplan. Dit trad in 2015 in werking.

De in 2015/16 aangepaste website van de Stichting zal worden uitgebreid om zo een completer beeld van het bezit van de Stichting te bieden, in plaats van de huidige 'galerieŽn' met voorbeelden.

Het jaar 2017 zal in het teken staan van het inwerken van de nieuwe leden van het bestuur en de verhuizing van de portretten en de zilver collectie naar het nieuwe onderkomen in het Depot van het Amsterdam Museum in Amsterdam.

Het financieel overzicht van de ontvangsten en uitgaven en van het vermogen van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting over 2014 & 2015, is op verzoek verkrijgbaar.