Mozaïek view uit
zoeken

Rouwbord van Maria Emerentia Lutgardis van de Poll, † 13 maart 1728.

Opschrift: "OB¾T DEN 13 MARDT 1728", ("Gestorven op 13 maart 1728"). Onder het jaartal 1728 is vaag het jaar 1690 te lezen. Rouwborden zijn ruitvormig en zwart geverfd, met sterfdatum en naam en/of wapenschild. Bij overlijden werden ze op de gevel (van het sterfhuis) geplaatst, daarna in de kerk (waar begraven).

Maria Emerentia Lutgardis van de Poll is een zeer ver familielid van de hoofdtakken A, B en C. De eerste gemeenschappelijke voorouders zijn Jan Gijsbertsz van de Poll, 1488-1564, en Mechteld van Zas (Sasse), 1500-1602. Met haar streft de zogenoemde HEDEL-Tak uit. Ze was gehuwd met Justinus Franciscus de Fleming, Heer van Swolgen en Broekhuyzervorst, † 19 augustus 1728.

 • Details
 • Referentie

Datering: 1728 (1690).

Echtpaar.

PWQ: WK1

Kwartierstaat van Jhr Jan Cornelis van de Poll, 1860-1893.

Onderschrift (onder naam Jan Cornelis) "PCN van de Poll, Haarlem, 23 October 1888". De artiest is Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll, 1825-1892, zoon van Jan Jacobus van de Poll (C21C23) en Constantia Agatha Calkoen (C22C24). Pieter Cornelis is de oom van Jan Cornelis.

Jan Cornelis is de zoon van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (C25C27), 1819-1870, en Cornelia Abrahamina de Neufville (C26C28C36), 1831-1886. Ongehuwd gebleven.

 • Details
 • Referentie

Datering: 1888.

16 Kwartieren.
5 Generaties.

PWQ: WK2

Kwartierstaat van Willem Jansz van Loon, 1707-1783, en Catharina Johanna Wolters, 1733-1786.

Onderschrift (links) "Rusthoek Nov 1867" en (rechts) "P.v.d.P. ###". De artiest is Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll, 1825-1892, zoon van Jan Jacobus van de Poll (C21, C23) en Constantia Agatha Calkoen (C22, C24). Pieter Cornelis is de achterkleinzoon van Willem Jansz en Catharina Johanna. 'Rusthoek' is Villa/buitenplaats Rusthoek in Baarn.

Een dochter van Willem Jansz en Catharina Johanna is Sara Maria van Loon, gehuwd met Nicolaes Calkoen, Heer van Kortenhoef (X16), zie WK5.

 • Details
 • Referentie

Datering: 1867.

2x 8 Kwartieren.
4 Generaties.

PWQ: WK3

Kwartierstaat van Abraham Calkoen, Heer van Kortenhoef, 1729-1796, en Agnes Catharina Bicker, 1730-1756.

Onderschrift (links) "Rusthoek Nov 1867" en (rechts) "P.v.d.P. ###". De artiest is Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll, 1825-1892, zoon van Jan Jacobus van de Poll (C21, C23) en Constantia Agatha Calkoen (C22, C24). Pieter Cornelis is de achterkleinzoon van Abraham en Agnes Catharina. 'Rusthoek' is Villa/buitenplaats Rusthoek in Baarn.

Abraham en Agnes Cathrina zijn de ouders van Nicolaas Calkoen, Heer van Kortenhoef (X16), zie WK5.

 • Details
 • Referentie

Datering: 1867.

2x 8 Kwartieren.
4 Generaties.

PWQ: WK4

Kwartierstaat van Jhr mr Nicolaas Calkoen, Heer van Kortenhoef (X16), 1753-1817.

Zoon van Abraham Calkoen, 1729-1796, en Agnes Cathrina Bicker, 1730-1756, zie WK4. Gehuwd met Sara Maria van Loon, 1761-1806 (dochter van Willem Jansz van Loon en Catharina Johanna Wolters, zie WK3). Nicolaes is vader van Jkvr Constantia Agatha Calkoen (C22, C24), 1792-1860.

 • Details
 • Referentie

Datering: ±1760.

32 Kwartieren.
6 Generaties.

PWQ: WK5

Stamboom Oranje Nassau, van Willem I van Nassau, 'de Rijke', 1487-1559, tot HM Koningin Wilhelmina, 1880-1962.

Willem I 'de Rijke', 'de Oude' van Nassau, was de vader van Willem 'de Zwijger' van Nassau.

Opschrift: "Stamboom van het huis Oranje Nassau. Beginnende met ZDH WILLEM den OUDE, Graaf van Nassau Catzenelnbogen Vianden Dietz, tot op HM WILHELMINA KONINGIN der Nederlanden Princes van Oranje Nassau enz enz, Opperbestuurderes van Nederlandsch Oost en West Indie, van 1890 tot 1898 onder Regentschap van HM EMMA KONINGIN, Weduwe geboren Princes van Waldeck Pyrmont".

In het onderschrift staat dat het in 1901 is aangeboden aan alle abonnees van het NRC ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina met Heinrich Wladimir Albrecht Ernst Herzog zu Mecklenburg, Prins Hendrik, 1876-1934.

 • Details
 • Referentie

Datering: 1901.

Ongeveer 12 generaties, vanwege niet erfelijke 'sprongen' in de opvolging.

PWQ: WK6

Stamboom Familie van de Poll. Generatie VI tm XVI.

Tien generaties Van de Poll vanaf Johan Woutersz van de Poll, 1428-1494, generatie VI (gerekend vanaf de Stamvader, Everaert uten Polle), tot en met generatie XVI: alle kinderen van de drie vaders van de hoofdtakken; A-Jan, B-Jacobus, C-Harmen.

Van generatie XVI (onderste rij) heeft de PWQ enkele portretten: Willem Gerrit van de Poll (A3A4), Jan Wolters van de Poll (B7), Harmen van de Poll (C1, C2, C4), Margaretha Jacoba van de Poll (C3). NB: Margaretha is geboren in de B-Tak en gehuwd in de C-Tak.

 • Details
 • Referentie

Datering: 1775.

Generatie VI tm XVI.
10 Generaties.

PWQ: WK7

Kwartierstaat van Christiaan Hendrik van der Mersch, 1852-1941, en Constantia Abrahamina van Gelder de Neufville, 1857-1926.

Met de toevoeging van hun oudste kind Jenny Antoinette van der Mersch, 1880-1974, en een latere getekende toevoeging van hun tweede kind Sophia Johanna van der Mersch, 1882-1937.

Constantia Abrahamina is de dochter van David Mattheus van Gelder de Neufville (C31), 1811-1882, en Margaretha Jacoba van de Poll, 1833-1915,

 • Details
 • Referentie

Datering: 1880.

2x 8 Kwartieren.
5 Generaties.

PWQ: WK8

Nageslacht van Jan Jacobus van de Poll (C21C23), 1784-1863, en Jkvr Constantia Agatha Calkoen (C22C24), 1792-1860. 

Onderschrift: "Haarlem 13 aug 1889" en "PCN vd Poll". De artiest is Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll, 1825-1892, zoon van Jan Jacobus en Constantia Agatha.

Alle kinderen, met hun partners, staan vermeld: 1- Constantia Margaretha Maria x Matthias Margarethus van Asch van Wijck 2- Abraham Nicolaas Jan x Cornelia Abrahamina de Neufville, 3- Herman Frederik x Catharina Arendina van Willes, 4-Sara Maria x Jan Cock van Blomhoff, 5- Pieter Cornelis Nicolaas, 6- Clara Catharina, 7- Harmen Hendrik x Margaretha Johanna Stefania Onderwater, 8-Margaretha Jacoba x Mathieu van Gelder de Neufville. De jong gestorven Anna Maria staat niet op de kaart.

 • Details
 • Referentie

Datering: 1889.

Echtpaar, 8 kinderen.
2 Generaties.

PWQ: WK9

Kwartierstaat van Louis Wolters (W1, W3), 1649-1684.

Met de familiewapens van Louis' overgrootouders. Links van vaders zijde: Wolters, van Leijden, Gerarts, Lamsingh. Rechts van moeders zijde: de Geer, Gerarts, de Naille, de la Fosse.

 • Details
 • Referentie

Datering: na 1649.

8 Kwartieren.
4 Generaties.

PWQ: WK10

Kwartierstaat van Sara Maria Lestevenon, 1706-1736.

Onderschrift bij haar naam: "Getrouwt met Pieter de la Court, Secretaris".

Sara Maria en Pieter zijn ouders van Sara de la Court (a10), 1733-1762, die was gehuwd met Jan Pietersz van de Poll (a9, a11), 1726-1781.

 • Details
 • Referentie

Datering: ±1730.

8 Kwartieren.
4 Generaties.

PWQ: WK11

Stamreeks Frederik Harmen van de Poll (C9-1), 1823-1909, en Henriette Wilhelmina van de Poll (A9, C9-2), 1829-1909.

Met een latere toevoging van Frederik en Henriette's zoon: Frederik van de Poll (C10), 1860-1937.

Inclusief Frederik, is dit een ouders-stamreeks van 14 generaties, vanaf Johan Woutersz van de Poll, 1428-1494, generatie VI (gerekend vanaf de Stamvader, Everaert uten Polle), tot en met generatie XIX: Frederik van de Poll.

Op de kaart is ook duidelijk te zien dat de gemeenschappelijke voorouders van Frederik Harmen (C-Tak) en Henriette Wilhelmina (A-Tak) vier generaties terug zijn: Harmen Hendrik van de Poll (a3), 1697-1772, en Margaretha Trip (a4), 1699-1778.

 • Details
 • Referentie

Datering: ±1852.

Generatie VI tm XIX.
14 Generaties.

PWQ: WK12

Kwartierstaat van Catherina Susanna van den Bempden (a7), 1703-1768.

Gemaakt ter gelegenheid van het Zilveren Huwelijk van Catherina Susanna van den Bempden met Pieter van de Poll (a6, a8), 1703-1766. Opschrift: "xxx".

 • Details
 • Referentie

Datering: 1750.

16 Kwartieren.
5 Generaties.

PWQ: WK13

Kwartierstaat van Antoni Jan van Vollenhoven, 1854-1912, en Geertruid Cornelia Backer, 1859-1914. 

 • Details
 • Referentie

Datering: 1905.

2x 16 Kwartieren.
5 Generaties.

PWQ: WK14

Kwartierstaat van Jkvr Constantia Agatha Calkoen (C22, C24) 1753-1817.

Dochter van Jhr mr Nicolaas Calkoen (X16), Heer van Kortenhoef, 1753-1817 (zie WK5), en Sara Maria van Loon, 1761-1806. Constantia was kleindochter van Willem Jansz van Loon en Catharina Johanna Wolters, zie WK3.

 • Details
 • Referentie

Datering: ±1780.

32 Kwartieren.
6 Generaties.

PWQ: WK15

Stamboom Familie van Vollenhoven.

22 generaties Van Vollenhoven vanaf 'Ridder Raedinck' of 'Rading', † 1212, tot en met Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven, Heer van Kleverskerke (X24), 1882-1976, en Maria Cristina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Borbón y Madan (Prinses van Bourbon), 1886-1985.

Er staan geen jaartallen vermeld bij de verschillende generaties. Ook is de kaart zelf niet gedateerd, maar zal waarschijnlijke kort na het huwelijk van Maurits met Maria zijn gemaakt. Opschrift "Boome-Genealosiek van het geslacht van Vollenhoven". De bewezen stamreeks van Van Vollenhoven begint echter pas bij Wolfert Lubbertsz van Vollenhoven, 1550-1623 (staat ongeveer in het midden van deze kaart, 11 generaties). Al het voorgaande is zeer speculatief.

 • Details
 • Referentie

Datering: na 1921.

22 (11) Generaties.

PWQ: WK16

Annonce voor de Gouden Bruiloft van Frederik Harmen van de Poll, 1823-1909, en Henriette Wilhelmina van de Poll, 1829-1909. 

Tekst: "Aan onzen Hooggeachten Erevoorzitter Jonkheer FH van de Poll - bij gelegenheid van zijn Gouden Huwelijksfeest met Vrouwe H van de Poll - aangeboden door de werkende leden van het Zeister Harmonie Muziekgezelschap" en "Zeist 29 juli 1902". Het is klaarblijkelijk ondertekend door alle (actieve) leden van de Harmonie.

Gemaakt door "M.Eilana" of "M.Ellana".

 • Details
 • Referentie

Datering: 1902.

Echtpaar.

PWQ: WK17
In collectie zoeken
In alle velden:
    wissen