Mozaïek view
zoeken

David Mattheus van Gelder de Neufville, 1751-1814.

Zoon van Jacob van Gelder de Neufville en Margaretha Verhamme. Gehuwd met Elisabeth Barnaart, 1747-1794. David Mattheus en Elisabeth zijn de ouders van Abraham de Neufville (C34), 1787-1871 en Margaretha Jacoba de Neufville, 1775-1856, schilderes van haar nicht Elisabeth de Neufville (X13).

David Mattheus was Raad van Amsterdam 1803, Schepen 1804, Adjunct-Maire van Amsterdam (gemeente secretaris tijdens de Franse overheersing) 1811.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN, kopie naar Matheus Ignatius van Bree. Datering: 1811.

Matheus Ignatius van Bree, 1773-1839. Belgisch Kunstschilder. Studeerde in Parijs. Werkte in Antwerpen. Directeur Academie van Antwerpen. Vooral portretten en genrestukken.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: X10
RKD: 1000319803

Margaretha Clasina Bosman, 1868-1938.

Dochter van Coenraad Bosman en Margaretha Clasina van der Straten. Gehuwd met Jacobus Marius van Gelder de Neufville, 1860-1941.

Zie ook: X12.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jacques Fernand Gonin. Datering: 1915.

Jacques Fernand Gonin, 1883-1960. Franse portretschilder.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: X11
RKD: 1000313522

Margaretha Clasina Bosman, 1868-1938.

Dochter van Coenraad Bosman en Margaretha Clasina van der Straten. Gehuwd met Jacobus Marius van Gelder de Neufville, 1860-1941.

Zie ook: X11.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Massimiliano Galelli. Datering: 1920.

Massimiliano Galelli, 1853-1956. Italiaanse schilder van landschappen, klassieke taferelen en portretten.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: X12
RKD: 1000313523

Elisabeth de Neufville, 1822-1840.

Dochter van Abraham de Neufville (C35), 1787-1871, en Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C32C33C34), 1788-1854. Ongehuwd gebleven.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Margaretha Jacoba de Neufville. Datering: 1839.

Margaretha Jacoba de Neufville, 1775-1856, tante van geportretteerde Elisabeth de Neufville. Ze schilderde en schreef, oa: 'Gallery van beroemde mannen en vrouwen', 'De kleine Pligten' en 'Schildknaap'. P.A.A. Boeser schreef in 1889 zijn dissertatie over haar: 'Leven en werken van Margaretha Jacoba de Neufville'.

Geschilderd een jaar voor Elisabeth's overlijden.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: X13
RKD: 1000311731

Jacob de Neufville, 1668-1730.

Zoon van David de Neufville, 1623-1684, en Anna Margaretha Neef, 1641-1688. Gehuwd met Anna Compoing (X15), 1672-1716

Jacob was Koopman te Frankfurt, Duitsland.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN. Datering: 1700-1715.

Pendant van Anna Campoing (X15).

Kopie naar een onbekend 18e-eeuws voorbeeld.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: X14
RKD: 1000311725
Anna Campoing, 1672-1716.

Dochter van Peter Campoing, 1635-1706, en Maria d'Orville, 1641-1695. Gehuwd met Jacob de Neufville (X14), 1668-1730.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN. Datering: 1700-1715.

Pendant van Jacob de Neufville (X14.

Kopie naar een onbekend 18e-eeuws voorbeeld.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: X15
RKD: 1000311727

(mogelijk) Jhr mr Nicolaas Calkoen, Heer van Kortenhoef, 1753-1817.

Zoon van Abraham Calkoen, Heer van Kortenhoef, 1729-1796, en Agnes Catharina Bicker, 1730-1756. Gehuwd met Sara Maria van Loon, 1761-1806.

Nicolaes was Amsterdams advocaat, Hoogheemraad van Zeeburg en de Diemerdijk 1774-1806, Schepen van Amsterdam in 1778/1787, Veertigraad van Amsterdam 1792-1795, Raad van Amsterdam 1804-1810, Lid van de Municipale Raad van Amsterdam 1811-1813, Lid van de Staten-Generaal voor Holland en West-Friesland 1814-1815.

Mocht het niet om Nicolaes Calkoen gaan, dan is het een lid van familie de Neufville of Matthes.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Adriaan de Lely. Datering: 1786.

Adriaan de Lely, 1755-1820. Autodidact, werkzaam in Antwerpen, vestigde zich in Amsterdam. Historie, genrestukken, figuurvoorstellingen, portretten en interieurs. Leraar Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. In zijn tijd zeer gevierd.

Bron X. Overig - niet ingedeeld, onbekend.

PWQ: X16
RKD: 1000314467
Jacobus Trip, 1671-1728.

Zoon van mr Jacobus Trip, 1627-1670, en Margaretha Munter, 1639-1711. Gehuwd met Jacoba Margaretha Klopper (X18), 1671-1719. Jacobus is 2 maanden na het overlijden van zijn vader geboren.

Jacobus was Luitenant van de Burgerij van Amsterdam 1698, Kapitein 1701, Raad ter Admiraliteit in het Noorderkwartier 1708-1728. Regent van het Dolhuis te Amsterdam. 
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Arnold Boonen. Datering: 1720.

Pendant van Margaretha Jacoba Klopper (X18).

Arnold Boonen, 1669-1729. Dordrecht. Schilderde vooral interieurs, regentenstukken en portretten, o.a. van prins Willem IV, prinses Marie Louise, Peter de Grote en de latere Frederik de Grote als kroonprins.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

PWQ: X17
RKD: 1000311733

Margaretha Jacoba Klopper, 1671-1719.

Dochter van Nicolaes Klopper, 1636-1681, en Margaretha Le Gouche, 1636-1727. Gehuwd met Jacobus Trip (X17), 1671-1728.

De achternaam Klopper wordt ook vaak gespeld als Clopper.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Johannes Vollevens II. Datering: 1720.

Pendant van Jacobus Trip (X17).

Waarschijnlijk een postuum portret.

Johannes Vollevens II, 1685-1758, Den Haag. Hij werd in 1735 lid van de Haagse Vroedschap; was vanaf 1761 hofschilder van de weduwe van Johan Willem, prins van Oranje-Nassau.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

PWQ: X18
RKD: 1000311734

Jacob Frederik Matthes, 1785-1816.

Zoon van Joan George Matthes, Heer van Haringcarspel en Dirkshoorn, 1757-1818, en Maria Wernier, 1756-1818. Ongehuwd gebleven.

Jacob Frederik was Cadet bij de Marine 1802, Adjudant van de Prefect van Marine 1803, Kapitein ter Zee in Franse dienst 1813. Ridder Ordre national de la Legion d'honneur.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Charles Howard Hodges. Datering: 1800.

Uit een serie van drie, de zonen van Joan George Matthes en Maria WenierJacob Frederik (X19), Jan Paul Christiaan (X20), Nicolaas (X21).

Charles Howard Hodges, 1764-1837. Geboren in Engeland, maakte carriere in Amsterdam. Zeer bekende portrtetschilder, o.a. Stadhouder Willem V en Raadpensionaris Schimmelpenninck en Koning Lodewijk Napoleon. Adviseerde bij het terugbrengen van door de Fransen geroofde kunst.

Bron VIC. Legaat Jkvr CJJ van Gelder de Neufville - Uit nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938, gelegateerd door de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: X19
RKD: 1000310704
In collectie zoeken
In alle velden:
Naar schilder:
    wissen