Mozaïek view
zoeken
In collectie zoeken
In alle velden:
Naar schilder:
    wissen

David Mattheus van Gelder de Neufville, 1811-1882, en Margaretha Jacoba de Neufville, 1812-1872.

Kinderen van Abraham de Neufville (C35), 1787-1871, en Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C32, C33, C34), 1788-1854. David Mattheus huwde Margaretha Jacoba van de Poll, 1833-1915 (volle neef-nicht van elkaar). Margaretha Jacoba de Neufville is ongehuwd gebleven.

David Mattheus heeft een studie Rechten in Leiden gedaan en was vendumeester bij de Bank van Lening in Amsterdam.

  • Schilder
  • Details
  • Referentie

Adriaan de Lely. Datering: 1817.

Adriaan de Lely, 1755-1820. Autodidact, werkzaam in Antwerpen, vestigde zich in Amsterdam. Historie, genrestukken, figuurvoorstellingen, portretten en interieurs. Leraar Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. In zijn tijd zeer gevierd.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: C31
RKD: 1000313498
terug naar overzicht