Mozaïek view
zoeken
In collectie zoeken
In alle velden:
Naar schilder:
    wissen

Margaretha Jacoba van de Poll, 1751-1815.

Dochter van Jacobus van de Poll (B1B3B5)1724-1807, en Cornelia Jacoba Wolters (B2B4B6), 1726-1795. Gehuwd met Harmen van de Poll (C1, C2, C4), 1750-1807 (volle neef-nicht).

Alle huidige nazaten van de "C Tak" van het geslacht van Van de Poll stammen af van Harmen en Margaretha.

  • Schilder
  • Details
  • Referentie

NN. Datering: 1790.

Pendant van Harmen van de Poll (C2).

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: C3
RKD: 1000311064
terug naar overzicht