Opening 'Werk, Bid & Bewonder' - Dordrechts Museum


Op zaterdag 10 november is de expositie 'Werk, Bid & Bewonder' geopend in het Dordrechts Museum. De PWQ Stichting doet hieraan mee en heeft drie stukken in bruikleen: portret van Carlo/Carel Quina, model van de Heilige Grafkerk en een zilveren suikerstrooilepel. 

Deze expositie loopt van zaterdag 10 november 2018 tot zondag 26 mei 2019. Werk, Bid en Bewonder is onderdeel van de viering dat precies 400 jaar geleden de grote Synode van Dordrecht was - van 13 november 1618 tot 9 mei 1619.

De Synode van Dordrecht was een door de Nederduits Gereformeerde Kerk belegde kerkvergadering en kwam in opdracht van de Staten-Generaal in Dordrecht, de eerste stad van Holland, bijeen om te proberen een eind te maken aan de godsdienstige controverse tussen remonstranten (Arminianen) en contra-remonstranten (Gomaristen), een conflict dat zich in de aan de Synode van Dordrecht voorafgaande jaren tot een splijtzwam in de Nederlandse maatschappij en politiek had ontwikkeld.

De PWQ Stichting heeft drie stukken in bruikleen: het portret van Carlo/Carel Quina door Jacob Ferdinand Voet, het model van de Heilige Grafkerk en een zilveren suikerstrooilepel met een voorstelling van Christus en de Samaritaanse vrouw er op (ZZ138).

Link naar "Werk, Bid & Bewonder" Dordrechts Museum

Opening De Mooiste Stad - Amsterdam Museum


Een delegatie van het PWQ bestuur was aanwezig bij de opening van de tentoonstelling 'De Mooiste Stad' bij het Amsterdam Museum op 16 juni 2018. Het laat een aantal objecten zien dat mede door gastconservator wijlen burgemeester Eberhard van der Laan is samengesteld.

Vanaf zondag 17 juni tot en met zondag 4 november 2018 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling 'De Mooiste Stad', 'Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan' te zien. Tot vlak voor zijn overlijden werkte burgemeester Eberhard van der Laan aan een tentoonstelling over zijn geliefde stad.

Met ruim 80 foto's en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief maakt Van der Laan duidelijk hoe Amsterdammers in het verleden omgingen met de uitdagingen die horen bij snelle groei en economische bloei. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad. Bij hoge uitzondering is voor deze tentoonstelling de gehele Amsterdam Galerij beschikbaar gesteld.

Link naar "De Mooiste Stad" Amsterdam Museum

PWQ deelname tentoonstelling Wereldstad - Amsterdam Museum


Het Amsterdam Museum maakt een nieuwe vaste opstelling met de titel 'Wereldstad', die zal lopen van 16 juni 2018 tot en met 1 januari 2022 in het pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal 359 te Amsterdam. De van de Poll-Wolters-Quina Stichting zal hieraan mee doen met een aantal bruiklenen.

Objecten:

- Model Heilige Grafkerk te Jeruzalem (1669).
- Portret van Sir Carlo Quina (1622-1689), geschilderd door Jacob Ferdinand Voet.
- Portret van Steven Wolters (1651-ca 1704) geschilderd door Caspar Netscher.

De PWQ geeft de bruiklenen onder voorwaarde dat gedurende deze periode deze bruiklenen voor tentoonstellingen elders tijdelijk beschikbaar blijven.

Twee PWQ pastels te zien bij Van Loon


Museum Van Loon presenteert de tentoonstelling 'Pastels: het pastelportret in Nederland', een overzicht van het werk van de belangrijkste pastelportrettisten in Nederland in de 18e en 19e eeuw.

De PWQ heeft twee pastels van Bolomey in bruikleen gegeven, portretten van Frederik Gijsbert baron van Dedem tot de Gelder en zijn vrouw Adriana Frederica Sloet tot Lindenhorst.

Museum Van Loon hoopt met deze tentoonstelling een bijdrage te kunnen leveren aan de bekendheid van zowel de buitenlandse als de Nederlandse pastellisten. Ook hoopt het museum de bezoekers kennis te laten maken met pastellisten die door de jaren heen in vergetelheid zijn geraakt, zoals Pierre Frédéric de la Croix en Francesco en Felippo Tozelli, die allen de Nederlandse portretkunst hebben verrijkt met hun verfijnde portretten.

Bij de tentoonstelling verschijnt bij WBooks de publicatie Het pastelportret in Nederland, geschreven door Fleur Siedenburg, met bijdragen van Rudi Ekkart en Claire van den Donk. Zie ook het desbetreffende artikel bij 'Tentoonstellingen'.

Drie Catalogi online!


Alle schilderijen, zilver en miniatuur zilver, die in de drie catalogi vermeld staan, zijn nu opgenomen in de PWQ Website. Ieder object is, samen met een afbeelding en beschrijving, te bekijken.
Nanne van de Poll en Marianne van de Poll-Elion hadden alle documentatie van de rijke collectie de afgelopen jaren reeds gerubriceerd, hernummerd en uiteindelijk gedigitaliseerd. Nu is alles ook online gezet.

In de komende periode zullen alle beschrijvingen, linkjes en detail informatie nog grondig worden gecontroleerd op fouten en zondig bijgewerkt, -stay tuned- dus om de vorderingen op de voet te volgen en/of ons te wijzen op foutjes.

Zie: Collecties/Schilderijen, Collecties/Zilver en Collecties/Zilver Miniaturen. 

Niet alle details informatie van de objecten is te vinden op de website. Ook hebben de online afbeeldingen niet de hoogste resolutie. Echter, de hoge resolutie afbeeldingen kunnen (tegen een geringe vergoeding) worden opgevraagd via een van de Bestuursleden of de Webmaster.   

Vernieuwde PWQ website


De PWQ website bestaat 10 jaar.

Het is ruimschoots de kinderschoenen ontgroeid en het Bestuur meent dan ook dat het tijd is voor een aangepaste en vernieuwde versie.

Met vereende krachten hebben wij geprobeerd de website aan deze tijd aan te passen. Het betreft met name de toegankelijkheid van het cultureel erfgoed voor derden op basis van de prachtige catalogi van de schilderijen en het zilver.

De PWQ heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten en dat is goed leesbaar en zichtbaar. 

Er is veel aandacht besteed aan de opmaak en de teksten om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de bezoekers van de site.

De vernieuwde site geeft een uitstekend beeld van de huidige stand van zaken van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting. Waar nodig zal de site regelmatig worden aangepast.

Topstukken PWQ collectie in bruikleen aan het Amsterdam Museum


Twee belangrijke topstukken uit de collectie van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting zijn in bruikleen gegeven aan de Stichting Amsterdam Museum ten behoeve van de tentoonstelling Govert Flinck en Ferdinand Bol, Rembrandts meesterleerlingen in het Amsterdam Museum.

Het betreft het portret van Jacob Quina, 1621-1680, (PWQ Q1) en het portret van zijn echtgenote Adriana Quina, 1614-1684, (PWQ Q2). Beide geschilderd door Ferdinand Bol. De tentoonstelling loopt van 13 oktober 2017 tot en met 18 februari 2018.

Bestuursleden PWQ bij de opening tentoonstelling Govert Flinck en Ferdinand Bol


Enkele PWQ bestuursleden waren aanwezig bij de opening in het Amsterdam Museum van de tentoonstelling Govert Flinck en Ferdinand Bol, Rembrandts meesterleerlingen.

Bestuursleden op bezoek bij het Stadsarchief Amsterdam op 22 september 2017. Natuurlijk ook nog even gekeken hoe ons PWQ archief ligt opgeslagen! Het ziet er allemaal prima uit!

Marianne vd Poll-Elion, Wouter-Evert vd Poll, Mechteld vd Poll, Saskia van Haaren, Lisette Graswinckel, Theo vd Poll - rondgeleid door Emmy Ferbeek (Stadsarchief)

Collectie PWQ terug in Amsterdam


De Van de Poll-Wolters-Quina Stichting, opgericht op 7 juni 1935, beheert het cultureel erfgoed van de familie Van de Poll.

Een groot deel van deze omvangrijke collectie is in depot opgeslagen. Tot voor kort werd gebruik gemaakt van het depot van Museum de Fundatie in de zg Kunstbunker te Paasloo.

Sinds voorjaar 2017 is de collectie terug in Amsterdam. Nu in het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum. Amsterdam is immers de stad waar aan het eind van de 16e eeuw het eerste familielid Gijsbert Jansz van de Poll naar toe is getrokken. Al snel bekleden hij en zijn nazaten aanzienlijke ambten en spelen zij een steeds belangrijker rol in het bestuur van de stad. Zij behoren dan ook tot de vooraanstaande regentengeslachten van deze stad tot in het begin van de 19e eeuw. Ruim twee eeuwen konden negen generaties Van de Poll zo hun stempel op de stad drukken.

Geschiedenis en collectie zijn nu weer verenigd in de stad Amsterdam.