Rubr. 4

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE

Van de Poll bij Van Loon

van Ferdinand Bol tot Jan Veth

Museum Van Loon, Amsterdam
Van 9 oktober 2015 tot 31 januari 2016.


Deze tentoonstelling was een groot succes. Meer

dan 25.000 bezoekers bezochten de expositie - de

duur werd met een maand tot eind januari verlengd.


De portrettencollectie van de Van de Poll - Wolters - Quina Stichting wordt be-schouwd als een van de fraaiste in Nederland. Vanaf 9 oktober tot 31 januari toonde Museum Van Loon in Amsterdam hoogtepunten uit deze verzameling, die zelden voor publiek te zien zijn. Mede door familiebanden met de families Wolters en Quina, bezit de Stichting een omvangrijke collectie met werken van o.a. Ferdinand Bol, Arnold Boonen, Caspar Netscher, Jan Maurits Quinkhard en Dirk Valkenburg.


Bij de tentoonstelling verscheen de publicatie over deze verzameling portretten, geschreven door Rudi Ekkart en Claire van den Donk:

Van Bol tot Veth: De portretverzameling van de families
Van de Poll, Wolters en Quina.Het boek geeft een schets van de portrettraditie van de familie Van de Poll en de zorg voor hun familieportretten. Aan de hand van circa vijftig schilderijen en tekeningen en een bespreking van een selectie daarvan, wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse portretkunst van het midden van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw.


Het is een bijzonder mooi boek waarin zowel de geschiedenis van de verzameling als de portretten zelf, goed in beeld komen. De schrijvers, Rudi Ekkart en Claire van den Donk, maakten enkele jaren als deskundigen deel uit van een projectgroep die de verzameling inventariseerde en beschreef. De resultaten van deze activiteit die gesubsidieerd werd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, zijn opgenomen in de Catalogus “Kijk op de Portretten” van de Stichting en droegen in belangrijke mate bij aan het tot stand komen ervan.  


Het boek ‘Van Bol tot Veth’ is in de boekhandel en bij de uitgever, Primavera Pers in Leiden, verkrijgbaar.

De tentoonstelling kwam tot stand als samenwerking tussen de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting en het Museum Van Loon. De GRAVIN VAN BYLANDT Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds droegen bij aan de totstandkoming van het boek Van Bol tot Veth.

MuseumVan Loon

Keizersgracht 672 1017 ET Amsterdam tel + 31(0)20.624 52 55 www.museumvanloon.nl