Rubr. 6

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE

‘Everaert uten Polle en zijn Zonen’ is het eerste deel van het verhaal over mijn voorvaders. Deze geschiedenis gaat terug tot de tweede helft van de dertiende eeuw en omvat negen generaties en drie eeuwen Pollen die in Montfoort leefden. Het begint bij Everaert uten Polle en eindigt met Gijsbert Jansz van de Poll die van Montfoort naar Amsterdam verhuisde en zo aan het hoofd staat van zeven generaties Pollen uit onze Regententijd: het tweede deel.


De Uten Polle’s, Van die Polle’s en Van de Pollen, uit de Montfoortse middel-eeuwen, krijgen we maar moeilijk in beeld. De jaren van hun geboorte en sterven zijn vaak onbekend en hun leven kennen we vrijwel uitsluitend uit de ad-ministratie van lenen en pacht. De belangrijkste aanvullende gegevens gaan over hun bijdragen aan het bestuur van Montfoort en omgeving. Ook de beelden van deze middeleeuwse samenleving zijn schaars en dat is waar we het mee moeten doen. Het boek probeert in deze leemte te voorzien door een schets van de Montfoortse samenleving en geschiedenis, en van onze plaats daarin. Mijn broer Wout brengt alle negen Pollen in beeld met geschilderde portretten.Mijn Vaders

Nanne Evert van de Poll

Sinds enige jaren werk ik aan een boek over de geschiedenis van mijn voorvaders. Twee delen van het drieluik over mijn ‘Vaders’ zijn nu af:

Everaert uten Polle en zijn Zonen
Drie Middeleeuwen Pollen in Montfoort
Nanne Evert van de Poll met portretten geschilderd door
Henk Wouter van de Poll

Harmen Gijsbrechtsz van de Poll en zijn Zonen
Zeven generaties vroede vaders in Amsterdam
Nanne Evert van de Poll


Deze boeken zijn door mij in eigen beheer geschreven en vormgegeven, en niet in de winkel te koop. U kunt ze per e-mail tegen printkosten bij mij bestellen. Afhalen met een bezoekje kan natuurlijk ook. De prijs van elk deel is € 22,50.

Nanne E van de Poll
Kerkstraat 2
6669 DD  Dodewaard

nannevandepoll@planet.nl

Als Gijsbert Jansz vanuit Montfoort zijn geluk gaat zoeken in Amsterdam, be-tekent dat een breuk in onze traditionele aanwezigheid en bestuurlijke acti-viteiten in Montfoort. Het was niet alleen een verhuizing vanuit een indom-melend stadje in de regio, naar een zich in volle vaart ontwikkelende wereldstad – het was een verhuizing van de Middeleeuwen naar een nieuwe wereld. Deel II gaat over ons als regenten in Amsterdam waar we al snel tot de families behoren die steeds weer terugkeren in het stadsbestuur, in de vroedschap en vele malen als burgemeester.


Net als in het eerste boek, volgt dit deel de politieke en bestuurlijke ont-wikkelingen van onze wereld in Amsterdam. De opkomst van de Republiek en onze rijke handel tegenover de teloorgang van het Spaanse wereldrijk gaven Holland in korte tijd groot aanzien. Het wekte evenveel afgunst en wantrouwen in de ons omringende landen. In die turbulente jaren leefden we in de stad die in de Republiek aan de touwtjes trok, zelfs al bracht dat ons in conflict met andere krachten die in de Republiek de dienst uitmaakten zoals die van de Oranje gezinde landgenoten en de Stadhouders.