Rubr. 11

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE

nog beter. Toen de ets gemaakt werd, ca 1757, had hij zijn nieuwe al op. Als Boonen dat heeft gedaan, was Pieter nog jong: de schilder overleed in 1729. Pieter was toen 26.


Een Pruik met een Staartje

Dat wij in de 17e en 18e eeuw in de Pruikentijd leefden, dat weten we. De heren Van de Poll lieten zich niet onbetuigd. Dat men bij het ver-anderen van de mode, zelfs zijn portretten een nieuwe pruik opzette is minder bekend. Pieter van de Poll, links in beeld met een zwierig ex-emplaar, liet dat doen en dat leidde zo’n 250 jaar later tot een klein raadsel.

Rechts ziet u de serie etsen:  ‘Vier Amsterdamse magistraten uit het geslacht Van de Poll,’ ‘Ver-vaardigd naar geschilderde portrettten’. Maar welke portretten? Van drie van de vier is dat bekend. Ga met de muis over de afbeeldingen en u weet het ook: Jan met de pluim staat centraal in de Schuttersmaaltijd van J. Spilberg. Voor Harmen Hendrik en Jan (1698–1780) stonden schilderijen van resp. H. Pothoven en J.M. Quinkhard ten voorbeeld.

Het ligt niet voor de hand ons huidige portret van Pieter als voorbeeld voor zijn ets te zien. Een heel andere pruik natuurlijk. Ons portret toege-schreven aan A. Boonen, heeft er echter anders uitgezien! Toen het in 1997 werd gerestaureerd kwam er een oude pruik te voorschijn die hij nu weer draagt. Op de foto, genomen tijdens de restauratie, is de later aangebrachte pruik nog te zien -  op  een  zwart - wit foto uit de jaren dertig

Pieter van de Poll (1703-1766) met oorspronkelijke pruik, bo-ven, en met vóór 1755 overge-schilderde pruik. Sinds kort heeft hij zijn eerste weer op.

Jan van de Poll, 1597-1678. Rijksmuseum Zie rubriek ‘Schuttersmaal’.

Vier Amsterdamse magistraten uit het geslacht Van de Poll, vervaardigd naar geschilderde portretten. Jacob Hou-braken (1698-1780). Welke…? Ga met de muis over de etsen.

Pieter van de Poll (1703-1766), Toegeschreven aan Arnold  Boonen. Tijdens restauratie.


Harmen Hendrik van de Poll (1697-1772).  H. Pothoven, Rijksmuseum.

Jan van de Poll (1698-1780) met zijn zoon Harmen.
J.M. Quinkhard, Rijksmuseum.