CONTACT

Rubr. 5

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE

In 2015 trad ik na ca 35 jaar terug uit het bestuur van de Stichting. Hoewel het werkelijke afscheid van mijn werkzaamheden nog op het voltooien van enkele proiecten wachtte (en wacht, zoals het overdragen van het werk aan de Website waar ik hier mee bezig ben) vond ik het een aardig  idee het bestuur bij mijn afscheid  te verblijden met een kaartspel met por-tretten van onze collectie als ‘poppen’: Boeren, Vrouwen en Heren. Ook voor de Jokers en Azen was materiaal te over.

 

Het ontwerp van het kaartspel, dubbel in een pas-sende doos gesierd met het Stichtingswapen, bood ik bij mijn afscheid aan als ‘relatiegeschenk’ voor de Stichting die daartoe een aanzienlijk aantal liet ver-vaardigen. De zittende bestuursleden kregen ieder een spel.


Inmiddels is gebleken dat dit spel niet alleen een nieuwe en aardige kijk op ons kunstbezit biedt maar dat de Pollen, als spelers met dit spel ook onver-anderlijk een ‘mooie hand’ hebben. Het bestuur heeft daarom besloten alle Pollen de gelegenheid te bieden zich zo’n doos aan te schaffen. Gezien de kwaliteit van uw kaart is het vastgestelde bedrag  van € 30,00 zeker niet hoog al wil het bestuur daarbij wel duidelijk stellen dat het geen verantwoordelijkheid draagt voor verlies, een verprutst spel en alles dat daaruit voortkomt.


Nanne E van de Poll


‘Een Mooie Hand’

PWQ speelkaarten in passende doos

Voor de aanschaf van het spel - kosten € 30,00 - neemt u contact op met voorzitter / beheerder van de Stichting.