Rubr. 14

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE

De brieven van Henriette

Het leven aan het hof

De twee boeken over het dagelijks leven aan het hof op de paleizen Noordeinde en Het Loo uit 1994 en 2006 zijn al niet meer van re-cente datum maar nog steeds actueel voor zover een historisch boek dat kan zijn: ze sluiten aan op de recente belangstelling en literatuur over ons koningshuis, vroeger en nu. De stroom brieven van onze verre nicht Henriëtte, hofdame van koningin Emma van 1880 tot 1934 toen deze overleed, aan haar moeder,  geven een rijk en indringend beeld van het leven aan het hof.

Frederica Louise Henriëtte van de Poll (1853-1946) was een doch-ter van Frederik Harman, zoon van de laatste burgemeester van de Poll van Amsterdam (Frederik, 1780-1853). Haar ouders be-woonden ‘Beek en Royen’ in Zeist, waar ze opgroeide. Op haar 27e, in 1880, trad ze in dienst aan het hof en de briefwisseling in deze boeken omvat de periode vanaf haar aanstelling tot de dood van haar moeder in 1909.

De titels van de twee boeken, ‘Niet verder dan ons huis…’, en ‘Vertel dit toch aan niemand’ illustreren de geslotenheid en de afstand van het leven aan het hof van de samenleving. Het beeld dat de brieven oproepen is dat van een doorlopend toneelstuk met een mooie aankleding maar een dodelijk saai verhaal. En toch blijft het boeien omdat Henriëtte echt is en zichzelf blijft en vooral het boek van Hermans en Hooghiemstra het verhaal verrijkt met een blik op de familie van Henriëtte thuis én het verhaal probeert door te trekken naar de recente geschiedenis.    


René Cleverens. Niet verder dan ons Huis… De Koninklijke Hofhouding - het dagelijks le-ven in de paleizen Noordeinde en Het Loo, 1870-1918.
Nobles C.V. Middelburg 1994.

Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra. Vertel dit toch aan niemand  - Leven aan het Hof.
Mouria, Amsterdam 2006.