Van de Poll - Wolters - Quina  Stichting

Stichting PWQHome Stichting Geschiedenis Nieuws Collectie Documentatie

Geschiedenis van het Geslacht
Van de Poll


De familie Van de Poll (Uten Polre of Polle of Van den Polle) ontleent haar naam waarschijnlijk aan het goed 'De Poll', een donjon in Mastwijk, gelegen in de buurt van Montfoort. Everaert Uten Polre, de stamvader, werd om-streeks 1250 geboren. Leden van de familie bekleedden in de 14e en 15e eeuw bestuurlijke ambten zoals dijkgraaf en burgemeester, in Montfoort en Woerden.

Van oudsher heeft de familie Van de Poll het wapen van Harmelen gevoerd, in goud een zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie rode ruiten, geplaatst 2 en 1. In 1351 zegelt Jan van den Polle Wouter Gherytssoen als heemraad  en  buur  te  Mastwijk,  met  dit  wapen.  Het is daarom waarschijnlijk dat het geslacht Van de Poll van de Harmelens afstamt, die zoals wordt aangenomen op hun beurt weer van de Van Woerdens afstammen. Deze laatsten voerden hetzelfde wapen, echter zonder balk.

In de 16e eeuw trok een lid van de familie naar Amster-dam waar zijn nakomelingen al snel een rol speelden in het bestuur van de stad en aanzienlijke ambten bekleedden tot in het begin van de 19e eeuw. Jan van de Poll, een van de regenten die de Oranjegezinden in Amsterdam buiten spel zette en aan het eind van zijn leven zelf werd afgezet

was de eerste burgemeester van de familie in Amsterdam (1650). Hij zou dit ambt zes keer bekleden.  

Tot in het begin van de 19e eeuw zou een groot aantal Van de Pollen  het  in  Amsterdam tot burgemeester brengen. Zij behoorden dan ook tot de rijke regenten geslachten van deze stad. Hieraan kwam na de Franse tijd een einde toen Frederik van de Poll na oproer in de stad op zijn verzoek in 1836 eervol ontslag kreeg uit dit ambt. Hij werd aangesteld als ‘Gouverneur des Konings’ van de Provincie Utrecht.

Frederiks zoon, Frederik Harman en zijn kinderen, speelden een belangrijke rol in het culturele leven van Zeist. Zij woonden in ‘Beek en Royen’. Twee van zijn dochters van (Henriëtte en Pauline) vervulden functies aan het hof van koningin Emma en Wilhelmina en waren belast met de opvoeding van prinses Wilhelmina en Juliana (zie ‘Nieuws’ en ‘documentatie’).

Nakomelingen van Harmen Hendrik van de Poll (1697-1778), in twee van de drie takken A, B en C , A en C, het nageslacht van zijn zonen Jan en Harmen, zijn in de 19e eeuw geadeld tot Jonkheer. De lijn van zijn zoon Jacobus die met zijn vrouw Cornelia Jacoba Wolters het kernbezit van de Stichting naliet, is uitgestorven.


Voor meer informatie lees: Een regentengeslacht in beeld: Geschiedenis en collectie van de familie Van de Poll van Saskia van Haaren, zie ‘documentatie’. Zie ook de ‘Nieuwsrubrieken’: Twee boeken over mijn Vaders en Henriëttes brieven.