Van de Poll - Wolters - Quina  Stichting

Stichting PWQHome Stichting Geschiedenis Nieuws Collectie Documentatie

Contact

Voor commentaar en vragen over de Stichting PWQ kunt u terecht bij ons email correspon-dentieadres, mailto: m.vandepoll@wxs.nl

Voor commentaar en vragen over de website: beheerder, mailto: info@pwq.nl.


Verantwoording

De Website van de Stichting PWQ is door Nanne E van de Poll ontworpen in samenwerking met Marianne van de Poll - Elion, voorzitter van de Stichting. Het fotomateriaal en gegevens en delen van de tekst zijn ontleend aan het werk dat Hans van Ommeren (1),  Peter van Helvoirt (2), Michiel Elsevier Stockmans (3) en Saskia van Haaren (lid van bestuur van de Stichting), verrichtten. Opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar de beheerder.

De in de nieuwsrubrieken afgebeelde portretten van Jan van de Poll en Margaretha Rendorp (rubr 10), Jan, Harmen Hendrik en Jan van de Poll (rubr 9), Jan en Harmen van de Poll (rubr 10) zijn afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum en met toestemming voor deze website gebruikt. De afbeelding van de Schuttersmaaltijd (4) is met toestemming overgenomen uit de collectie van het Amsterdam Museum.

De inventarisatie en de digitalisering van gegevens over het zilver en de portretten waarover u in de nieuws rubrieken leest, werd door de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, mede namens het Korintiërs Fonds, ondersteund.

1 .  Hans van Ommeren, Fotostudio, Woerden: www.hansvanommeren.nl.
2.   Foto van Helvoirt, Dodewaard: www.fotovanhelvoirt.nl
3.   Michiel Elsevier Stokmans Fotografie: www.elsevierstokmansfotografie.nl
4.   Amsterdam Museum, foto: René Gerritsen.