Rubr. 9

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE

Al het Zilver in beeld

De Stichting bezit een grote verzameling zilvergoed en zilveren miniaturen, ca 450 voorwerpen. Traditioneel werden deze be-waard in een enorme kist, die alleen werd geopend voor taxatie of om objecten ten toon te stellen. Een overzichtelijke numme-ring en beschrijving ontbrak.

Daar is nu verandering in gekomen. Met on-dersteuning van het Prins Bernhard Cultuur Fonds is de gehele verzameling genummerd en in beeld gebracht in twee catalogie. In kasten is elk object nu direct toegankelijk.

De collectie zilver bestaat voor een groot deel uit tafelzilver uit de 18e en 19e eeuw. Topstukken zijn o.m. Kandelaars, broodmanden, strooiers en couverts. Sommige voorwerpen zijn van het familiewapen voorzien. De collectie stamt uit de 18e of het begin van de 19e eeuw maar is door legaten van-uit de familie daarna sterk gegroeid. De herkomst is veelal moeilijk te achterhalen.
Zilveren miniaturen, ‘poppegoed’, vormden speelgoed voor welgestelde dames. Zij kleedden daar kamers of poppen-huizen mee aan. Later ontstonden ook objecten als bootjes, koetsen, beroepen en spelende kinderen. De stichting bezit een rijke collectie van wisselende ouderdom.