Rubr. 13

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE

Reisverslag van Carel Quina

in boekvorm

Een van de schilderijen uit het bezit van de Stichting PWQ, is het portret van Carel Quina (1622-1689), geschilderd door Jacob Ferdinand Voet. Carel Quina maakte in de 2e helft van de zeventiende eeuw een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Een transcriptie van zijn handgeschreven reisverslag: Beschrijvinge van de landrijs, in Europa en Asia, gedaen door de Heer Carel Quina, ridder, dat in het bezit is van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in Amsterdam, werd on-langs in boekvorm uitgegeven*.  

Pelgrims naar het Heilige Land namen vaak souvenirs mee, zoals te zien was op de tentoonstelling in de Hermitage van Amsterdam: “Pelgrimsschatten uit de Hermitage, Jeruzalem - Byzantium, Hermitage Amsterdam van oktober 2005 tot maart 2006. Hier was ook het model van de Heilig-Grafkerk te zien dat Carel Quina meenam van zijn reis en dat deel uitmaakt van het bezit van de Stichting.

*: Ingrid van der Vlis: Door het land van de Sultan: Carel Quina’s pelgrimage naar Jeruzalem (1668-1671). Walburg Pers, Zutphen, 2005.