HET NIEUWE BESTUUR VAN DE STICHTING

Vanaf links:

Jhr W J J M van de Poll
Mw  S van Haaren
Jhr W-E J M van de  Poll (secr)
Mw M van de Poll-Elion (voorz/beheerder)
Jkvr M M F van de Poll
Jhr W F-J van de Poll
Jhr T H van de Poll

Naar ‘Stichting’


Rubr. 1

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE